Glastec är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför bättre sikt.

glastec

  • Reflexer – Vid mörkerkörning minskar reflexerna. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med Glastec.
  • Lång hållbarhet – Skyddet ska inte förväxlas med liknande produkter på marknaden.
  • Glastec förenar sig med glaset och har därför en mycket lång hållbarhet.
  • Enkel rengöring – Rutan blir efter behandling tätare vilket gör att is, smuts och insekter m.m. inte får fäste på glaset som därför blir lätt att rengöra.