DITEC lackkonserveringssystem är ett komplett långtidsverkande lackskyddssystem för nya eller nyare bilar.

DITEC är väl beprövat sedan 70-talet och är testat av Statens Provningsanstalt.

Lackkonserveringen utföres endast av utbildade yrkesmän. Alla produkterna är av högsta klass – helt silikonfria. Med DITEC lackkonservering behöver bilen aldrig mer vaxas!

billack

Behandlingen utföres i 5 steg och är en noggrant utprovad metod. Dem 3 första stegen är en nogrann rengöring av lacken, så att man får fram en 100% ren yta. Därefter lägger vi på en aktivator och en härdare. Det är en typ av plastfilm som fyller ut lackens porer och lägger sig som ett extra skikt ovanpå lacken, vilket gör att smuts o.d. inte kan bryta ner lacken.

Konserveringskemikalierna är polymerbaserade utan några som helst silikoner eller vaxer. De medför därför inga problem vid t.ex. omlackering. Kemikalien förstärker och förseglar lacken, rostskyddar och bevarar glansen.

Ett 6-årigt garantisystem inkluderas, förutsatt att bilen vid grundbehandlingen var högst ett år gammal. Skyddet är i praktiken lika effektivt på äldre bilar. Garantibevis/certifikat med reklamationsrätt lämnas. För underhåll av skyddet utföres vid behov förnyelse av toppskiktet, sk top-coatbehandling.

DITEC är testad och godkänd i Sverige. Lackkonserveringsmetoden har genomgått en 3-årig och en 7-årig test vid Statens Provningsanstalt (SP:s protokoll 87M51219) och undersökningen har visat att provytorna behållit glansen under den föreskrivna garantitiden och således fått klart godkännande. Lackkonserveringen utföres endast av fackmän som genomgått föreskriven utbildning. DITEC-kemikalierna säljes inte utanför organisationen.

Fördelar med Ditec

  • Aldrig mer polering och vaxning
  • Bilen blir lättare att tvätta
  • Bibehåller glansen
  • Ökat motstånd mot stenskott och repor
  • Armerar lackytan
  • Smuts och trafikfilm fastnar ej så lätt
  • Ökar andrahandsvärdet
  • Tål normala avfettningsmedel
  • Testad och godkänd av Statens Provningsanstalt

Utökad lackgaranti

Alla Ditecbehandlade bilar innefattas av Svenska Ditec AB´s utökade lackgaranti vilket är ett komplement till nybilsgarantin.